9% -
ناموجود
قیمت اصلی تومان23.600.000 بود.قیمت فعلی تومان21.500.000 است.
6% -
قیمت اصلی تومان13.500.000 بود.قیمت فعلی تومان12.700.000 است.
6% -
قیمت اصلی تومان17.900.000 بود.قیمت فعلی تومان16.900.000 است.