22% -
قیمت اصلی تومان3.250.000 بود.قیمت فعلی تومان2.520.000 است.