4% -
قیمت اصلی تومان35.500.000 بود.قیمت فعلی تومان34.200.000 است.