2% -
قیمت اصلی تومان72.600.000 بود.قیمت فعلی تومان70.800.000 است.