3% -
قیمت اصلی تومان19.600.000 بود.قیمت فعلی تومان18.950.000 است.
23% -
قیمت اصلی تومان2.800.000 بود.قیمت فعلی تومان2.150.000 است.
1% -
قیمت اصلی تومان29.990.000 بود.قیمت فعلی تومان29.550.000 است.