5% -
قیمت اصلی تومان2.150.000 بود.قیمت فعلی تومان2.050.000 است.