5% -
قیمت اصلی تومان2.050.000 بود.قیمت فعلی تومان1.950.000 است.