2% -
قیمت اصلی تومان46.600.000 بود.قیمت فعلی تومان45.900.000 است.