2% -
قیمت اصلی تومان34.600.000 بود.قیمت فعلی تومان34.000.000 است.
3% -
قیمت اصلی تومان24.600.000 بود.قیمت فعلی تومان23.850.000 است.
6% -
قیمت اصلی تومان23.300.000 بود.قیمت فعلی تومان21.890.000 است.