4% -
قیمت اصلی تومان16.900.000 بود.قیمت فعلی تومان16.300.000 است.
8% -
ناموجود
قیمت اصلی تومان17.800.000 بود.قیمت فعلی تومان16.390.000 است.
25% -
ناموجود
قیمت اصلی تومان30.800.000 بود.قیمت فعلی تومان22.980.000 است.
2% -
قیمت اصلی تومان23.900.000 بود.قیمت فعلی تومان23.450.000 است.