9% -
قیمت اصلی تومان4.150.000 بود.قیمت فعلی تومان3.780.000 است.