8% -
قیمت اصلی تومان2.150.000 بود.قیمت فعلی تومان1.980.000 است.
10% -
قیمت اصلی تومان880.000 بود.قیمت فعلی تومان795.000 است.
8% -
قیمت اصلی تومان850.000 بود.قیمت فعلی تومان780.000 است.