8% -
قیمت اصلی تومان12.500.000 بود.قیمت فعلی تومان11.500.000 است.
9% -
جدید
قیمت اصلی تومان16.500.000 بود.قیمت فعلی تومان15.000.000 است.