4% -
قیمت اصلی تومان30.200.000 بود.قیمت فعلی تومان28.990.000 است.
5% -
قیمت اصلی تومان21.800.000 بود.قیمت فعلی تومان20.800.000 است.