6% -
قیمت اصلی تومان13.600.000 بود.قیمت فعلی تومان12.800.000 است.
5% -
قیمت اصلی تومان13.200.000 بود.قیمت فعلی تومان12.600.000 است.