13% -
قیمت اصلی تومان1.150.000 بود.قیمت فعلی تومان999.000 است.
15% -
قیمت اصلی تومان1.350.000 بود.قیمت فعلی تومان1.150.000 است.