7% -
قیمت اصلی تومان8.200.000 بود.قیمت فعلی تومان7.600.000 است.