9% -
قیمت اصلی تومان1.980.000 بود.قیمت فعلی تومان1.800.000 است.
10% -
قیمت اصلی تومان6.800.000 بود.قیمت فعلی تومان6.100.000 است.