9% -
قیمت اصلی تومان1.980.000 بود.قیمت فعلی تومان1.800.000 است.