18% -
قیمت اصلی تومان3.600.000 بود.قیمت فعلی تومان2.950.000 است.
13% -
قیمت اصلی تومان2.300.000 بود.قیمت فعلی تومان2.000.000 است.
20% -
قیمت اصلی تومان5.550.000 بود.قیمت فعلی تومان4.450.000 است.