4% -
قیمت اصلی تومان1.200.000 بود.قیمت فعلی تومان1.150.000 است.