9% -
قیمت اصلی تومان530.000 بود.قیمت فعلی تومان480.000 است.
10% -
قیمت اصلی تومان630.000 بود.قیمت فعلی تومان570.000 است.
9% -
قیمت اصلی تومان750.000 بود.قیمت فعلی تومان680.000 است.
7% -
قیمت اصلی تومان590.000 بود.قیمت فعلی تومان550.000 است.