5% -
قیمت اصلی تومان1.350.000 بود.قیمت فعلی تومان1.280.000 است.
6% -
قیمت اصلی تومان690.000 بود.قیمت فعلی تومان650.000 است.