11% -
قیمت اصلی تومان950.000 بود.قیمت فعلی تومان850.000 است.