12% -
قیمت اصلی تومان1.300.000 بود.قیمت فعلی تومان1.150.000 است.
8% -
قیمت اصلی تومان1.200.000 بود.قیمت فعلی تومان1.100.000 است.