12% -
قیمت اصلی تومان15.800.000 بود.قیمت فعلی تومان13.900.000 است.