8% -
ناموجود
قیمت اصلی تومان12.500.000 بود.قیمت فعلی تومان11.500.000 است.
6% -
قیمت اصلی تومان13.900.000 بود.قیمت فعلی تومان13.000.000 است.