5% -
قیمت اصلی تومان2.530.000 بود.قیمت فعلی تومان2.400.000 است.