19% -
قیمت اصلی تومان2.900.000 بود.قیمت فعلی تومان2.350.000 است.