3% -
قیمت اصلی تومان1.900.000 بود.قیمت فعلی تومان1.850.000 است.
4% -
قیمت اصلی تومان1.890.000 بود.قیمت فعلی تومان1.820.000 است.