2% -
قیمت اصلی تومان42.500.000 بود.قیمت فعلی تومان41.800.000 است.
2% -
جدید
قیمت اصلی تومان47.500.000 بود.قیمت فعلی تومان46.650.000 است.