3% -
قیمت اصلی تومان42.500.000 بود.قیمت فعلی تومان41.400.000 است.