1% -
قیمت اصلی تومان96.000.000 بود.قیمت فعلی تومان95.140.000 است.