1% -
قیمت اصلی تومان63.300.000 بود.قیمت فعلی تومان62.900.000 است.