2% -
قیمت اصلی تومان71.600.000 بود.قیمت فعلی تومان70.100.000 است.
1% -
جدید
قیمت اصلی تومان69.500.000 بود.قیمت فعلی تومان68.500.000 است.