1% -
قیمت اصلی تومان66.500.000 بود.قیمت فعلی تومان65.700.000 است.