1% -
قیمت اصلی تومان78.300.000 بود.قیمت فعلی تومان77.500.000 است.