2% -
ناموجود
قیمت اصلی تومان34.600.000 بود.قیمت فعلی تومان34.000.000 است.
5% -
قیمت اصلی تومان25.600.000 بود.قیمت فعلی تومان24.400.000 است.
6% -
قیمت اصلی تومان23.300.000 بود.قیمت فعلی تومان21.890.000 است.