2% -
قیمت اصلی تومان19.400.000 بود.قیمت فعلی تومان18.950.000 است.