6% -
قیمت اصلی تومان5.300.000 بود.قیمت فعلی تومان4.970.000 است.
6% -
قیمت اصلی تومان13.600.000 بود.قیمت فعلی تومان12.800.000 است.