6% -
قیمت اصلی تومان13.600.000 بود.قیمت فعلی تومان12.800.000 است.