8% -
قیمت اصلی تومان2.150.000 بود.قیمت فعلی تومان1.980.000 است.