5% -
قیمت اصلی تومان1.320.000 بود.قیمت فعلی تومان1.250.000 است.
5% -
قیمت اصلی تومان790.000 بود.قیمت فعلی تومان750.000 است.
8% -
قیمت اصلی تومان2.150.000 بود.قیمت فعلی تومان1.980.000 است.