3% -
قیمت اصلی تومان1.590.000 بود.قیمت فعلی تومان1.550.000 است.
26% -
قیمت اصلی تومان1.700.000 بود.قیمت فعلی تومان1.250.000 است.