20% -
قیمت اصلی تومان5.550.000 بود.قیمت فعلی تومان4.450.000 است.