13% -
قیمت اصلی تومان2.300.000 بود.قیمت فعلی تومان2.000.000 است.