9% -
قیمت اصلی تومان1.150.000 بود.قیمت فعلی تومان1.050.000 است.