11% -
قیمت اصلی تومان4.300.000 بود.قیمت فعلی تومان3.840.000 است.