10% -
قیمت اصلی تومان6.800.000 بود.قیمت فعلی تومان6.100.000 است.