7% -
قیمت اصلی تومان1.350.000 بود.قیمت فعلی تومان1.250.000 است.
11% -
قیمت اصلی تومان790.000 بود.قیمت فعلی تومان700.000 است.